martes, 18 de septiembre de 2012

CASETA DE VOLTA TABICADA

PATRIMONIO HISTÓRICO, ETNOLÓGICO, ETNOGRÁFICO, RURAL, NATURAL Y AGRARIO DE VILANOVA D'ALCOLEA, CASTELLÓN
PATRIMONI ETNOLOGIC AGRARI DE VILANOVA D'ALCOLEA
ARQUITECTURA RURAL: CASETA DE VOLTA TABICADA
JUAN EMILIO PRADES BEL
Les "casetes de camp" van lligades a les activitats en les explotacións agricoles, també sels anomena  "casetes temporeres" per que servien de alberg temporal als llauradors, la construcció estava supeditada a la distancia de la explotació agraria en relació a la vivenda habitual del llaurador, en explotacións de secá quant més allunt dels pobles mes necesari es feia construir i tenir una caseta temporera o un altre tipus de refugi. 
Era habitual que el llaurador feía nit al troscompartia l'espai interior amb l'animal de tir i amb els apers hasbituals de la faena. A la part exterior de la caseta es plataven arbres o parres per a un sombratge natural, que va evolucionar en les construccions del tipics porches amb les viges encastades en el mur frontal (frontis) que donen el sombraje tan típic i tradicional dels porxes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario